Озонатори

Генераторите на озон са един от най-често срещаните начини за бързо премахване на замърсители и миризми във въздуха от домовете, офисите и дори автомобилите. При озониране на въздуха озонът прави окислителна реакция към микроорганизмите и ги унищожава. Озоновите пречистватели на въздух поемат кислород от въздуха (O2) и му придават силен електрически заряд. Този електрически заряд позволява на кислородните молекули да се пренаредят и да образуват Озон (О3).

Активни филтри